BKP: Expanze vědy je dnes cestou k sebezničení lidstva

Toto video je možné zhlédnout i zde:
https://ugetube.com/watch/Q2UFWyRqs197wd3
https://www.bitchute.com/video/Gx41iQc9elAf/
https://rumble.com/vir1kl-expanze-vdy.html
https://cos.tv/videos/play/28724734444999680

https://vkpatriarhat.org/cz/?p=46520
https://bcp-video.org/cz/expanze-vedy/

Odebírat aktuální informace od BKP
https://forms.sendpulse.com/eaea047917/

Byzantský katolický patriarchát slouží apoštolskou a prorockou autoritou. Jeho povinností je vyjadřovat Boží stanovisko i k nejnovějším poznatkům vědy.

Citace z médií: „Odborníci americké Columbia University nedávno vyvinuli jednočipový systém, který je nejmenším na světě. Vejde se do objemu menšího než 0,1 mm3. Je dobře viditelný jen mikroskopem. Pro bezdrátové nabíjení energie a také pro komunikaci využívá ultrazvuk.“ (https://www.osel.cz/11746-nejmensi-cipovy-system-sveta-lze-vpichnout-do-tela-injekci.html)

Komentář: Tento mikročip, který se vpichuje do těla, vynálezci odůvodňují využitím ve zdravotnictví. Jenže zdravotnictví dnes bohužel nesleduje zdraví lidstva, jak dokázala současná pseudopandemie, ale sleduje vakcinační čipizaci a genocidu. K psychickému zotročení lidstva nejefektivněji slouží čip. Bible před jeho přijetím naléhavě varuje hrozbou ohnivého jezera! Otázka morální a etická, otázka spásy duše, je zde proto prioritou. V důsledku toho musí být věda korigována a chráněna před zneužitím k autogenocidě lidstva. Využití vědeckých výzkumů musí být přesně legislativně vymezeno. Nelze se nechat zaslepit pozitivním odůvodněním zdánlivého prospěchu, aniž by byl slyšen varovný hlas ukazující na hrozné nebezpečí masového zneužití.

Ideologie, která dnes vládne, má za cíl redukci 6 miliard lidí. Fráze o prospěchu mikročipů ve zdravotnictví a experimentální vakcinace jsou globálním podvodem. Je víc než jasné, že i tento mikročip nebude využit ke zdraví, ale naopak, k zotročení lidstva a k jeho autogenocidě. V čích rukou je experimentální vakcinace? Je v rukou elitních satanistů, kteří se netají plánem masového zotročení lidí v elektronických lágrech a jejich následným vyhlazením.

Po stránce náboženské a duchovní je čip nástrojem masového uvržení duší do věčného zavržení v ohnivém jezeře. Celý zločinecký program musí být postaven do světla a jasně ukázáno na zneužití mikročipů. Zbraně hromadného ničení slouží k fyzické likvidaci, kdežto čipizace má sloužit i k věčné likvidaci duší. Jak? Čip zbavuje člověka toho nejpodstatnějšího, a sice jeho vůle a svobody. Činí z něj ovladatelného biorobota. To je zločin proti lidskosti a vzpoura proti Bohu.

Citace z médií: „Čipový systém byl vyzkoušen na laboratorních myších. Využili ho k neurostimulaci. Do svalu myši vpíchli až sedm těchto systémů najednou.“

Komentář: Čipový systém byl u myší využit k neurostimulaci. To znamená, že u člověka se z něj stává nástroj vnitřního zotročení duše. Člověk přestane mít svobodu myšlení, emocí, pohybu. Pokud do malého svalu myši vpíchli sedm těchto mikročipů najednou, pak člověka mohou očipovat při jakémkoliv zdravotním zákroku, například i injekcí u zubaře, aniž by to dotyčný věděl. Je zde abnormálně velký prostor ke zneužití.

Patriarchát proto alarmuje právníky, politiky, vojenské experty, kulturní pracovníky, občanské aktivisty i všechny lidi dobré vůle, aby si uvědomili závažné nebezpečí mikročipů i svou zodpovědnost a adekvátně reagovali. Musí být zabezpečena legislativní i jiná ochrana. Zneužití musí být sankcionováno nejtěžšími tresty, dokud je čas.

Zločinci, kteří mají nyní stínovou vládu v celém světě, plánují zotročení a genocidu lidstva. To dokázali lockdowny a masovým vnucováním experimentálních, fatálně nebezpečných vakcín. Pokud tito elitní satanisté nebudou co nejdříve postaveni před mezinárodní soud, očipují pod rouškou péče o zdraví lidstvo, a tak ho přivedou nejen k časné, ale i k věčné záhubě!

Zpráva o mikročipu byla už zveřejněna v běžném tisku, je proto závažnou otázkou, jestli daleko dříve nebyl mikročip už tajně použit v experimentální vakcíně proti covidu-19.

Systém současné lživé ideologie paralyzoval rozum i svědomí a rozvinul v lidském nitru ložisko zla, nazývané dědičným hříchem. Toto ložisko zla, pokud se odhodí morální zábrany a Boží zákony, paralyzuje psychiku a tělesnou stránku podmaňuje nejnižším pudům. Člověk se stává otrokem lži a zla. Všechny války, všechna zvěrstva, všechny nejhroznější zločiny a vraždy vyšly z tohoto otráveného ložiska zla v člověku. V určitém stádiu se člověk stává médiem satanovým, tedy posedlým. A tato globální posedlost je dnes cílem ďábla a jeho služebníků, kteří uzurpovali vládu nad lidstvem.

Tento zločinný a ďábelský systém lidskou silou nikdo nepřemůže. Je třeba se proto obrátit k Bohu, kajícně vyznávat své hříchy, především, že člověk nehledal pravdu, naslouchal a věřil lži a nechal se systematicky tahat za nos mainstreamovými médii. Je třeba si teď denně aspoň hodinu najít čas na svou duši a spojení s Bohem ve vnitřní modlitbě. Bůh pak svůj národ zachrání! Proto ještě dnes dej Bohu slib jedné hodiny modlitby, a to denně!

+Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+Metoděj OSBMr +Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři
15. 6. 2021